ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูล MOPH ITA 2022

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เดือน มกราคม  2565 - เดือน มีนาคม  2565

ไตรมาส ที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เดือน เมษายน 2565 - เดือน มิถุนายน 2565

ไตรมาส ที่ 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน  2565

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (สขร.ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65).pdf)สขร.ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65).pdf weerathap110 Kb11/09/2565 12:45
Download this file (แบบ สขร1 (เม.ย.65-มิ.ย.65).pdf)แบบ สขร1 (เม.ย.65-มิ.ย.65).pdf weerathap1902 Kb29/06/2565 16:33
Download this file (แบบสขร1(ม.ค.65-มี.ค.65).pdf)แบบสขร1(ม.ค.65-มี.ค.65).pdf weerathap1609 Kb25/03/2565 14:16

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2022 เวลา 15:30 น.

 

ประกาศหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล่วนบุคคล

โรงพยาบาลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล่วนบุคคล

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (ประกาศหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล่วนบุคคล.pdf)ประกาศหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล่วนบุคคล.pdf Oley701 Kb30/06/2565 16:10

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 16:13 น.

 

ประกาศประกวดราคา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ

www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔-๖ ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ


 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ คลิิ๊กร้องเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022 เวลา 19:32 น.

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  ๗  รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔  ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

หน้า 3 จาก 11

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates