ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ *** การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (EB.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf)EB.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf weerathap4268 Kb16/12/2563 15:04
 

ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยูนิตทำฟัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทีรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔  ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจัดซื้อ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน)

จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ปีงบประมาณ2563.pdf)แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ปีงบประมาณ2563.pdf weerathap408 Kb13/05/2563 13:59
 

ประกาศมาตรการป้องกัยการรับสินบนและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

**** ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

****ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf weerathap607 Kb13/03/2563 20:29
Download this file (ประกาศเกณฑ์จริยธรรม.pdf)ประกาศเกณฑ์จริยธรรม.pdf weerathap175 Kb13/03/2563 20:28
 

ประกาศแผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2563

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf weerathap137 Kb13/03/2563 19:22
 

หน้า 5 จาก 11

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates