ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

แผนจัดซื้องบลงทุน 20 %และ 70% ปี 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน(ค่าเสื่อม)20% และ 70 % ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (งบค่าเสื่อมงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี 61(20%).xlsx)งบค่าเสื่อมงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี 61(20%).xlsx weerathap15 Kb28/11/2560 18:35
Download this file (แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 61 (70%).xlsx)แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 61 (70%).xlsx weerathap15 Kb28/11/2560 18:36

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:08 น.

 

ประกาศประกวดราคา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่  30  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถ ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่  21-24 สิงหาคม  2560

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพลับพลาชัย  044 -608034 ต่อ 321

 

 

 

 

 

ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 09:41 น.

 

แผนจัดซื้องบลงทุนปี59

 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

วิสัยทัศน์(vision)   :โรงพยาบาลคุณภาพ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง

***********

พันธกิจ (Mission ) :

1. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ค่านิยม (values) : MAHOREE

  • M :  Mind                  ใช้หัวใจบริการ  (พร้อมให้บริการด้วยใจ)
  • A :  Achievement        ทำงานให้สำเร็จ  (มีข้อมูล วัดผลได้ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน)
  • H :  Harmony (Holistic, Humanized  Health  care) เบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียว (มีการทำงานเป็นทีม
  • O :  Ownership          กลมเกลียวเป็นเจ้าของ  (ความเป็นเจ้าของ รพ.ร่วมกัน)
  • R :  Respect              มองคุณค่าของคน (การให้เกียรติ และการเห็นคุณค่าของกันและกัน)
  • E :  Expert                ฝึกฝนเชี่ยวชาญ  (มีความเชี่ยวชาญในงานของตน)
  • E :  Empowerment & Learning  ประสานเสริมพลัง  เรียนรู้   พัฒนา (เสริมพลัง ชื่นชม    เสริมสร้างการเรียนรู้    ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ใช้หัวใจบริการ  ทำงานให้สำเร็จ

เบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียว   กลมเกลียวเป็นเจ้าของ

มองคุณค่า ของคน

ฝึกฝนเชี่ยวชาญ

ประสานเสริมพลัง  เรียนรู้   พัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:28 น.

 

หน้า 9 จาก 10

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates