ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่*** แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf weerathap14706 Kb12/12/2562 16:25
 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ ***การวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

** แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

** ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซืื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่**** แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

**** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2563

*** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประชาสัมพันธ์ องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร คปสอ.พลับพลาชัย

ประชาสัมพันธ์ องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร คปสอ.พลับพลาชัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 09:49 น.

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดโรงพยาบาลพลับพลาชัย

แจ้งกำหนดการขายทอดตลาดโรงพยาบาลพลับพลาชัย

1.ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ถึง  10.00 น.

2.เริ่มประมูล เวลา 11.00  น.  ถึงเวลา  12.00 น.

3.เอกสารที่ต้องนำมายื่นลงทะเบียน  ดังนี้

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ งานพัสดุ โรงพยาบาลพลับพลาชัย  044 -608034 ต่อ 312

 

ประกาศดผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่*รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

*แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อ ไตรมาส 3 ปี 62 เดือน เม.ย.62-มิ.ย.62

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.ไตรมาส 3 เม.ย.62-มิ.ย.62.pdf)แบบ สขร.ไตรมาส 3 เม.ย.62-มิ.ย.62.pdf weerathap43 Kb24/06/2562 13:47

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2021 เวลา 09:42 น.

 

หน้า 6 จาก 10

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates