ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลพลับพลาชัย

 ข้อมูลโรงพยาบาล

                โรงพยาบาลพลับพลาชัย   (PLABPLACHAI HOSPITAL)                   
                    99 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดา
                       อำเภอพลับพลาชัย 
                       จังหวัดบุรีรัมย์ 
                         31250
                 โทรศัพท์ 0-44608-034 ถึง 6  
                    โทรสาร 0-4460-8126

ลักษณะบริการ 

         จำนวนเตียงผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ   30  เตียง

ระดับของการให้บริการ

            เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)

ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้การดูแล

          เป็นผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 11:23 น.

 
Free business joomla templates