ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และได้รับการจ้างงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และได้รับการจ้างงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2023 เวลา 19:35 น.

 
Free business joomla templates