ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ คือ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเวปไซต์

www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๓

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 เวลา 15:24 น.

 
Free business joomla templates