ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ * รายงานสรุปผลการจจัดซื้อ

* การวิเคราะห์ความเสี่ยง

* การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจำกัด

* การวิเคราะห์ความสามรถในการประหยัดงบประมาณ

* แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

* แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อ ไตรมาส 1 ปี 62  ต.ค.61- ธ.ค.61

* ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018 เวลา 20:31 น.

 
Free business joomla templates