ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูล MOPH ITA 2022

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เดือน มกราคม  2565 - เดือน มีนาคม  2565

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบสขร1(ม.ค.65-มี.ค.65).pdf)แบบสขร1(ม.ค.65-มี.ค.65).pdf weerathap1609 Kb25/03/2565 14:16
 

ประกาศประกวดราคา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ

www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔-๖ ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศแผนจัดซื้อ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ

เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (ประกาศผยแพร่แผนจัดซื้อ ด้วยวิธี E-bidding ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)ประกาศผยแพร่แผนจัดซื้อ ด้วยวิธี E-bidding ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf weerathap279 Kb04/01/2565 12:27
 

ประกาศ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูล MOPH ITA  2022

MOIT3  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOITA5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประกาศ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูล MOPH ITA 2022

**** หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

หน้า 1 จาก 10

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates