ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์

ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4460 8034 - 7 ขัดข้อง

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลพลับพลาชัย 0 4460 8034 – 7 โทรศัพท์ขัดข้อง

อาจส่งผลให้ท่านที่ติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข

โทรศัพท์ 086-4606581 หรือ สามารถสอบถามได้ทาง inbox แฟนเพจโรงพยาบาลพลับพลาชัย

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 12:13 น.

 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

*** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ธ.ค.63)

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-ธ.ค.63).pdf)แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-ธ.ค.63).pdf weerathap47 Kb16/12/2563 15:42
 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ **** แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

*** แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

*** แจ้งเวียนแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 15:32 น.

 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ *** การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (EB.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf)EB.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf weerathap4268 Kb16/12/2563 15:04
 

ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยูนิตทำฟัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทีรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔  ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

หน้า 1 จาก 9

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates